Skriv ditt testamente själv online—SEK 1,795

Allt du behöver göra är att svara på några enkla frågor. Du betalar ingenting förrän allt är klart, så du kan tryggt testa. Blir du osäker på något, svarar våra jurister på enklare frågor via chatt eller telefon.

Vill du hellre ha personlig hjälp av jurist? SEK 4,975

Boka ett telefonmöte så hjälper vi dig att upprätta ditt testamente till fast pris.

Testamente i 3 enkla steg

Få ett kvalitetssäkrat testamente på mindre än en kvart.

1. Svara på 15–20 frågor

Dyker något upp under tiden, kan du alltid pausa och fortsätta senare. Blir du osäker på något, svarar våra jurister via chatt eller telefon.

2. Ditt testamente skapas direkt

Baserat på dina svar, skapas ett personligt anpassat och juridiskt korrekt testamente. Du betalar först när allt är klart.

3. Välj hur du vill få det

Du kan antingen ladda ner och skriva ut testamentet själv, eller välja att få det utskrivet och hemskickat.

Genomgång med jurist

Vill du ha en sista koll för att vara helt säker på att du inte missat nåt? Då kan du boka en genomgång med jurist.

Läs mer

Vi hjälper dig hela vägen

Du gör färdigt allt online, men för att ditt testamente ska bli giltigt måste du skriva ut det, skriva under det, och få det bevittnat. Vi visar dig hur du ska göra.

Få det till brevlådan

Om du inte vill skriva ut själv, kan du få det hemskickat för 295 kr.

Följ vår guide

Med vår bevittningsguide uppfyller ditt testamente alla formkrav.

Behöver man verkligen ett testamente?

Josefine Frisk
Chefsjurist

Nej. Om du inte har ett testamente kommer din kvarlåtenskap fördelas enligt lagen. Men, om du vill något annat, måste du ha ett testamente.

Det finns många situationer när testamente är extra viktigt, till exempel när du äger en bostad ihop med din sambo eller när du har särkullbarn. Många som befinner sig i dessa situationer behöver skriva testamente för att det ska bli som de vill. 

Ett annat vanligt skäl till att skriva testamente är när du som förälder inte vill att det ditt barn ärver ska delas med deras partner vid en framtida skilsmässa.

Ett testamente är ett levande dokument. Ta för vana att se över det en gång per år.

Tänk på!

Många tror att man ska registrera sitt testamente någonstans. Sanningen är att man inte kan göra det. Däremot är det en god idé att skicka in det på förvaring. På så sätt riskerar du inte att det försvinner. Livslång, trygg förvaring är en tjänst som du kan köpa till.

Utmärkt!

Juridik på ett språk du förstår

Vi sköter det krångliga. Allt du behöver göra är att berätta hur du vill ha det. Sen översätter vi din vilja till juridiskt korrekta formuleringar.

Vanliga frågor & svar

Hittar du inte svar på din fråga? Du kan alltid kontakta våra jurister för ett gratis inledande samtal.

Arvslotten är allt du lämnar efter dig, kvarlåtenskapen, och laglotten är hälften av arvslotten. Vad som händer med arvslotten beror på om du har skrivit testamente eller inte. 

Om du inte har skrivit ett testamente, går arvslotten till de som har rätt att ärva dig enligt lag. Med ett testamente kan du själv bestämma var arvslotten ska hamna. Laglotten däremot, kan du inte testamentera bort. Det innebär att du inte kan göra dina barn arvlösa. Det beror på att dina bröstarvingar alltid har rätt att få sin laglott.

Om du är ensamstående och har barn, ärver de dig. Om dina barn är avlidna, men de har barn som lever, ärver dina barnbarn dig. Har du inte barn eller barnbarn så ärver istället dina föräldrar. Finns inte de kvar i livet går arvet efter dig till dina syskon och syskonbarn.

Om du inte har några närmare släktingar än kusiner, och inget testamente är skrivet, går arvet till Allmänna arvsfonden. Föreningar och andra ideella organisationer kan söka projektstöd från Allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden ger ekonomiskt stöd till ca fyrahundra projekt varje år, som riktar sig till barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Med ett testamente kan du själv välja vilka organisationer som får ärva dig, om det finns några ändamål som ligger dig extra varmt om hjärtat.

Nej, tvärtemot vad många tror så ärver sambos inte varandra enligt ärvdabalken. Om du vill att din sambo ska ärva dig, måste du skriva det i ett testamente. Det spelar ingen roll hur länge ni har bott tillsammans, om ni äger bostaden båda två, eller om ni har gemensamma barn – din sambo kommer inte att få någon del av arvet efter dig om det inte står i ditt testamente. Därför är det en bra idé att skriva samboavtal och testamente i samband med att ni flyttar ihop.

Nej. Om du har bröstarvingar har de alltid rätt till sin laglott. Laglotten är i regel hälften av allt du äger.

Vill du att arvet efter dig ska gå till någon/något annat, kan du skriva in din önskan i ditt testamente, och be något eller alla dina barn att avstå från sin laglott. På så sätt ger du dem en chans att respektera din önskan, men, de har rätt att kräva ut sin laglott oavsett vad du skrivit i testamentet.

Det som du lämnar efter dig när du dör.

Dina arvingar är alla personer som har rätt att ärva dig enligt ärvdabalken. Dina bröstarvingar är dina barn (eller barnbarn, eller barnbarnsbarn). De har alltid rätt till sin laglott.

Laglotten är hälften av arvslotten.


I ett testamente kan det stå vem som ska ta hand om förvaltningen av dödsboet och ordna så att det som står i testamentet genomförs. Den personen kallas testamentsexekutor. Den personen får, i stället för dödsbodelägarna, ansvaret för dödsboet. Testatorn kan välja vem den utser till exekutor. Det är vanligt att man utser en jurist, bankman, redovisningsbyrå eller liknande, att mot ersättning ta hand om allt.

Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det. Att utse någon kan vara skönt om man vill slippa hantera all administration, eller att man tycker att det är skönare om en neutral person hanterar fördelningen av arvet.

Den som förordnat om sin kvarlåtenskap i testamentet kallas för testator.

Det är i regel det senaste testamentet som gäller. När du skriver ett nytt testamente via oss, och svara att du har ett testamente sedan tidigare, skriver vi alltid en mening om att det nya testamentet upphäver det tidigare. Men var uppmärksam på att ditt nya testamente inte gäller förrän det är påskrivet och bevittnat.

När någon går bort finns det inget säkert sätt att veta om det finns ett testamente eller inte, om inte personen som avlidit har lämnat in det på en förvaringstjänst som åtagit sig att skicka ut testamentet när personen gått bort. I så fall kommer det fram så snart förvaringstjänsten (ofta via Skatteverket) fått reda på att personen har avlidit. Då skickas det till rätt personer. Har den avlidne inte haft någon förvaringstjänst, och inte talat om för någon vart testamentet förvaras, är det bara att börja leta. Det är viktigt att hitta originalet, eftersom kopior som huvudregel inte gäller.

Är du själv osäker på om du har skrivit ett testamente, och vad som stod i det, är det läge att skriva ett nytt. Ett testamente är ett levande dokument som bör ses över återkommande, eftersom omständigheterna förändras.


Nej. Många tror det, men ett testamente kan faktiskt inte registreras någonstans! Däremot är det viktigt att originalet förvaras på en trygg plats, till exempel i ett brandsäkert skåp, eftersom det bara är originalet som är juridiskt giltigt.

Har man inte en trygg plats hemma, rekommenderar vi att man skickar in sitt testamente (och andra viktiga papper) på förvaring. Det är dessvärre vanligt att testamenten kommer bort, förstörs, eller hamnar i fel händer. Vi samarbetar med SBF som erbjuder livslång, trygg förvaring inklusive bevakning. Det senare innebär att du kan vara säker på att ditt testamente kommer fram och hamnar hos rätt person den dag det behövs. Du får valet att lägga till förvaring som tjänst när det är dags att betala för ditt testamente


Ett testamente behöver uppnå vissa formkrav för att vara giltigt. Det behöver:

  • tydligt framgå vems testamente det är

  • vara daterat

  • vara undertecknat

  • vara bevittnat

Det behövs två vittnen som är samtidigt närvarande när du skriver under. De behöver inte veta vad som står i testamentet, bara att det är ett testamente de bevittnar. Vittnena måste bl.a. vara över femton år och de får inte vara med i testamentet eller släkt med testatorn. När du skriver ett testamente hos oss, får du med dig tydliga instruktioner om vad du behöver göra för att det ska uppfylla alla formkrav.


Det händer att ett testamente ogiltigförklaras, till exempel om det inte uppfyller legala formkrav. Det kan också handla om att testatorn varit påverkad av tillfällig eller permanent psykisk störning, eller att det förekommit otillbörlig påverkan vid upprättandet av testamentet.

Huvudregeln är att en arvinge eller testamentstagare enligt lag måste göra sin rätt till arv gällande inom tio år från dödsfallet. Om rätten till arv inträder senare, räknar man de tio åren från den tidpunkten. Kommer det fram ett testamente efter att bouppteckningen gjorts ska det normalt göras en tilläggsbouppteckning.

Så länge testatorn lever, bestämmer hen själv vilka som får se det. När testatorn avlider, ska en bouppteckning upprättas (inom tre månader), och skickas in till Skatteverket tillsammans med ett testamente om det finns ett sånt. Därmed blir testamentet en offentlig handling, som kan begäras ut och läsas av vem som helst. En anhörig har alltså inte rätt att läsa ett testamente medan testatorn ännu lever, men kan begära ut det som en offentlig handling när det registrerats hos Skatteverket.

Det kan räcka med en enkel mall för att skriva ett testamente som uppfyller formkraven. Men det finns en risk för att innehållet blir otydligt och svårtolkat. Därför bör man vara helt säker på hur man ska formulera sig om man tänker använda en mall. Finns det oklarheter finns det en risk för att testamentet klandras, med en juridisk process som följd.

Om det inte finns något testamente fördelas arvet efter den legala arvsordningen. Det är vanligt att man tror sig veta hur arvet efter en kommer fördelas, men det händer ofta att människor blir förvånade när de förstår hur lagen faktiskt ser ut och omsätts i praktiken. Det är därför alla har anledning att skriva ett testamente – för att det ska bli som man vill!


Ett inbördes testamente är detsamma som ett gemensamt testamente. Det vanligast förekommande mellan makar eller sambor, och innebär att två personer, i ett och samma testamente, förordnar om sitt respektive arv. Ofta ger de varandra ömsesidig arvsrätt. 

Om du inte har några bröstarvingar, är svaret ja. Om du har bröstarvingar har de alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten.

Vill du att arvet efter dig ska gå till någon/något annat, kan du skriva in din önskan i ditt testamente, och be något eller alla dina barn att avstå från sin laglott. På så sätt ger du dem en chans att respektera din önskan, men, de har rätt att kräva ut sin laglott oavsett vad du skrivit i testamentet.