Skriv din framtidsfullmakt online—SEK 1,195

Få ett juridiskt korrekt dokument med hjälp av vår digitala tjänst. Allt du behöver göra är att svara på några frågor. Undrar du något, svarar våra jurister i chatt eller telefon. 

Vill du hellre få personlig hjälp av en jurist? SEK 3,980

Boka ett telefonmöte så hjälper vi dig att upprätta din framtidsfullmakt till fast pris.

Boka möte

Framtidsfullmakt i 3 steg

Det är inte en förenklad mall, utan med hjälp av våra frågor och dina svar skapas ett juridiskt giltigt dokument som är anpassat efter din personliga situation.

1. Svara på enkla frågor

Dyker något upp under tiden, kan du alltid pausa och återuppta det senare. Blir du osäker på något, svarar våra jurister via chatt eller telefon.

2. Din framtidsfullmakt skapas direkt

Baserat på dina svar, skapas en personligt anpassad och juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Du betalar först när allt är klart.

3. Välj hur du vill få det

Du kan antingen ladda ner och skriva ut det själv, eller välja att få det utskrivet och hemskickat.

Genomgång med jurist

Vill du ha en sista koll för att vara helt säker på att du inte missat nåt? Då kan du boka en genomgång med jurist.

Läs mer

Vi hjälper dig hela vägen

När du skrivit klart din framtidsfullmakt visar vi dig hur du ska göra med underskrift och bevittning. Om du vill, kan du också lägga till
livslång dokumentförvaring. Då riskerar det inte att försvinna.

Få det till brevlådan

Du kan välja att få det hemskickat för 295 kr.

Bevittningsguide

Följ våra guider för att framtidsfullmakten ska bli giltig.

Vem ska få ta hand om saker när du inte längre kan?

Josefine Frisk
Chefsjurist

Med en framtidsfullmakt behöver du inte oroa dig över det. Du kan känna dig trygg med att du fått bestämma vem det blir om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka.

Det är en handling där du ger någon rätt att företräda dig, om det kommer en dag i framtiden då du inte längre själv kan ta hand om dina angelägenheter. I framtidsfullmakten kan du bestämma vad den personen ska få göra och om den ska få något betalt.

Förenklat är det ett alternativ till god man, men en större trygghet i att du väljer själv vem som får hjälpa dig.

Utmärkt!

Juridik på ett språk du förstår

Vi sköter det krångliga. Allt du behöver göra är att berätta hur du vill ha det. Sen översätter vi din vilja till juridiskt korrekta formuleringar.

Vanliga frågor & svar

Hittar du inte svar på din fråga? Du kan alltid kontakta våra jurister för ett gratis inledande samtal.

En framtidsfullmakt börjar gälla vid den tidpunkt då du bedöms vara beslutsoförmögen, dvs. saknar beslutsförmåga, och därmed inte längre kan ta hand om dina angelägenheter som fullmakten avser. Till exempel på grund av att du drabbas av demens eller råkar ut för en olycka som gör att du blir sängliggandes.

Enligt huvudregeln är det fullmaktshavaren som avgör om fullmakten trätt i kraft. Du kan dock välja att bestämma att en domstol istället ska avgöra det. Även fullmaktshavaren kan, om hen inte själv vill eller kan fatta beslut i frågan, begära att domstolen ska avgöra om fullmakten har trätt i kraft.

För att en framtidsfullmakt ska vara giltig behöver vissa formkrav vara uppfyllda. Fullmakten ska vara skriftlig, och det ska framgå att det är just en framtidsfullmakt.

Fullmakten ska också innehålla information om vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller för fullmakten. Fullmakten ska vidare bevittnas av två personer. När fullmakten trätt i kraft och ska användas, behöver den visas upp i original.

Du som fullmaktsgivare kan själv bestämma vad framtidsfullmakten ska gälla. En framtidsfullmakt kan gälla generellt, eller avse en specifik och avgränsad uppgift. Om fullmakten gäller en specifik uppgift, får fullmaktshavaren endast rätt, och skyldighet, att ta hand om och sköta just den uppgiften. Uppgiften kan till exempel vara att sälja en fastighet eller sköta en aktieportfölj. En framtidsfullmakt får inte, oavsett om den är specifik eller generell, omfatta vissa frågor inom hälso- och sjukvård eller tandvård.

En framtidsfullmakt är en särskild typ av fullmakt där man utser en person som, från och med en framtida tidpunkt, ska ta hand om ens personliga och/eller ekonomiska angelägenheter.

En framtidsfullmakt skiljer sig från andra fullmakter genom att den börjar gälla vid en okänd framtida tidpunkt, eller inte alls. Fullmakten börjar nämligen endast gälla om den dag kommer då den som har lämnat fullmakten inte längre själv kan ta hand om de angelägenheter som fullmakten gäller. En framtidsfullmakt kan sägas vara ett alternativ till god man eller förvaltare, men möjliggör självbestämmande och bidrar till ökad förutsägbarhet.

För att en framtidsfullmakt ska anses ha trätt ikraft och få rättsverkan krävs att den som upprättat fullmakten, fullmaktsgivaren, inte längre har beslutsförmåga. Beslutsförmåga kan definieras som mental förmåga att ta ställning i en rättslig angelägenhet eller faktisk förmåga att fatta beslut eller ha hand om sina angelägenheter.

Det handlar om att kunna ta emot och förstå information, göra överväganden och fatta rationella beslut. Beslutsförmåga är inte liktydigt, och ska inte blandas ihop med, det juridiska begreppet rättshandlingsförmåga.