Få hjälp med bouppteckningSEK 9,990

En bouppteckning behöver följa vissa formkrav och kan ta olika lång tid att genomföra. Vi säkerställer så det blir rätt och gör det så enkelt som möjligt för dig. Boka ett kostnadsfritt inledande samtal med en jurist.
Så går det till

Vi sköter allt med din bouppteckning. Få personlig hjälp med alla steg och var säker på att det går rätt till enligt Skatteverkets krav.

1. Boka ett kostnadsfritt möte

Boka ett kostnadsfritt inledande telefonmöte med en jurist. Det finns inget köpkrav.

2. En jurist ringer dig

En av våra jurister ringer upp dig på bokad tid. Vi går igenom vad du behöver hjälp med och sätter upp en plan för fortsatt arbete.

3. Du får all hjälp på distans

Juristen upprättar bouppteckningen, håller i förrättningsmöte och skickar in till Skatteverket. Allt sker på distans.

Vad är en bouppteckning?

Charlotte Andersson
Jurist

När någon nära dig dör är det mycket praktiskt som måste tas hand om. I tider av sorg kan det vara skönt att få hjälp med bouppteckningen. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder, som till exempel bostad, försäkringar, lån och räkningar. Den blir också en viktig legitimationshandling som får betydelse i framtiden.

Först när bouppteckningen är klar och godkänd av Skatteverket, kan arvsskifte genomföras. Det innebär att den avlidnes tillgångar och skulder fördelas enligt arvsrätten och eventuellt testamente.

Det finns vissa lagkrav för hur det ska gå till och vara utformat för att Skatteverket ska godkänna och registrera bouppteckningen. Kallelsen till bouppteckningen kan vara en sådan sak som ofta blir fel, och därför kan det vara skönt att ta hjälp av en erfaren jurist. 

Tänk på!

Det är viktigt att bouppteckningen är korrekt och fullständig för att undvika eventuella problem eller förseningar i samband med arvsskifte.

Kontakta oss

Utmärkt!

Juridik på ett språk du förstår

Vi sköter det krångliga. Allt du behöver göra är att berätta hur du vill ha det. Sen översätter vi din vilja till juridiskt korrekta formuleringar.

Vanliga frågor & svar

Hittar du inte svar på din fråga? Du kan alltid kontakta våra jurister för ett gratis inledande samtal.

Det kan variera beroende på flera faktorer, såsom komplexiteten i den avlidnes tillgångar och skulder, eventuella tvister eller oklarheter i arvsrätten, och hur snabbt all nödvändig dokumentation och information kan samlas in.

Enligt svensk lag ska en bouppteckning normalt sett göras inom tre månader från den avlidnes dödsdatum. Det kan dock ta längre tid om det finns speciella omständigheter eller om det krävs extra tid för att samla in komplett information och dokumentation. Tingsrätten kan också bevilja en förlängning av tidsfristen om det behövs.

Det bästa sättet att få en tidsuppskattning för just ditt fall är att ta hjälp av våra jurister!

Normalt sett är det dödsbodelägarna som ansvarar för att genomföra en bouppteckning. Det kan vara de efterlevande maken/makan, barn, eller andra personer som är berättigade enligt arvsrätt. Det är viktigt att bouppteckningen ska vara korrekt och fullständig för att undvika eventuella problem eller förseningar i samband med arvsskifte.

Som huvudregel ska en bouppteckning göras när en person som har hemvist i Sverige avlider.

Om svensk myndighet är behörig och om svensk lag är tillämplig på arvet eller inte påverkar om en bouppteckning ska göras. Ibland kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning.

Boka ett möte så hjälper vi dig att avgöra om du ska göra en bouppteckning.

En registrerad bouppteckning är dödsboets legitimationshandling. Den visar vem som har rätt att företräda dödsboet.

Bouppteckningen krävs bland annat för att avsluta den avlidnes konton på banken och för att göra uttag från kontot. Bouppteckningen krävs också för att man ska kunna registrera en ny ägare på den avlidnes fastighet.

Nej, det behöver du inte. Vi hjälper dig med allt på distans!


En bouppteckning ska normalt sett göras inom tre månader från den avlidnes dödsdatum. Om det behövs kan tingsrätten bevilja en förlängning av denna tidsfrist. Det är viktigt att tänka på att det kan finnas konsekvenser i form av förseningsavgifter om bouppteckningen inte görs i rätt tid.