Skriv ditt samboavtal online, till fast pris695 kr

Få ett juridiskt korrekt samboavtal med vår digitala tjänst. Du betalar inget förrän allt är klart. Våra jurister finns tillgängliga hela vägen via chatt eller telefon.
Samboavtal i 3 steg

Skriv ett giltigt samboavtal snabbt och enkelt. Dyker det upp frågor eller funderingar? Då får du hjälp av en jurist via chatt eller telefon.

1. Svara på enkla frågor

Dyker något upp under tiden, kan du alltid pausa och återuppta det senare. 

2. Ditt avtal skapas direkt

Baserat på dina svar, skapas ett personligt anpassat och juridiskt korrekt samboavtal. Du betalar inget förrän allt är klart.

3. Välj hur du vill få det

Du kan antingen ladda ner och skriva ut det själv, eller välja att få det utskrivet och hemskickat. För att det ska bli giltigt behöver ni båda skriva under.

Bestäm vad som händer om ni separerar.

Josefine Frisk
Chefsjurist

Annars gäller sambolagens regler om bodelning, vilket innebär att värdet av all samboegendom delas lika mellan er vid en separation, oavsett vem som betalat för den.

Med ett samboavtal kan ni komma överens om vad som ska bodelas och inte om ni skulle separera i framtiden. Har du till exempel själv köpt er gemensamma bostad kan ett samboavtal behövas för att den inte ska delas lika om ni separerar.

När sambor köper en bostad tillsammans, men betalar olika stor del av kontantinsatsen, kan det också vara en god idé skriva ett skuldebrev.

Tänk på!
Om du vill att din sambo ska ärva dig, behöver du skriva ett testamente.

Utmärkt!

Juridik på ett språk du förstår

Vi sköter det krångliga. Allt du behöver göra är att berätta hur du vill ha det. Sen översätter vi din vilja till juridiskt korrekta formuleringar.

Vanliga frågor & svar

Hittar du inte svar på din fråga? Du kan alltid kontakta våra jurister för ett gratis inledande samtal.

Enligt sambolagen ska en gemensam bostad, som införskaffats för ert gemensamma bruk, delas lika om ni separerar. Det betyder i praktiken att du och din sambo har rätt till hälften var av den gemensamma bostadens värde. Så det gäller oavsett vem av er som har betalt för eller äger den. Vill ni inte att sambolagens bodelningsregler ska gälla, behöver ni skriva ett samboavtal.

Genom ett samboavtal kan två sambos eller blivande sambos bestämma att sambolagens regler om bodelning inte ska gälla. Om samboavtal saknas ska, enligt huvudregeln i sambolagen, värdet av all sambolagen delas lika mellan samborna om samboförhållande skulle ta slut. Det gäller oavsett vem som har betalat för eller äger egendomen.

Som sambos räknas enligt sambolagen “två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.” Kravet på att sambos ska vara i ett parförhållande gör att kompisar eller syskon som delar lägenhet inte är att se som sambos. Ett samboförhållande upphör om samborna flyttar i sär, eller om någon av dem ingår äktenskap eller går bort.


Sambos ärver inte varandra enligt lagen. Det spelar ingen roll om man har barn tillsammans eller om man varit sambos i många år. Om sambos ska ärva varandra måste de skriva in det i sina testamenten.

Man måste inte skriva ett samboavtal, men i många fall är det klokt att göra det. Syftet med ett samboavtal är att helt eller delvis avtala bort vad som sägs i sambolagen, och undanta egendom från att omfattas av sambolagens bestämmelser.

Vid en bodelning enligt sambolagen ska all samboegendom delas lika mellan samborna, oavsett vem som har köpt eller äger egendomen. Till samboegendom räknas gemensam bostad och bohag som köpts för gemensam användning.