Skriv ett gåvobrev online SEK 995

Få ett juridiskt korrekt gåvobrev med vår digitala tjänst. Du betalar inget förrän allt är klart. Blir du osäker på något, svarar våra jurister via chatt eller telefon.

Vill du hellre få personlig hjälp av en jurist? Från SEK 2,985

Boka ett telefonmöte så hjälper vi dig att upprätta ditt gåvobrev till fast pris. Priset varierar mellan olika gåvobrev. Kontakta oss för mer information.

Boka möte

Vad ska du ge bort?

Ett gåvobrev är en trygghet, och i vissa fall även ett lagkrav. Våra dokument är framtagna av jurister och anpassade för olika gåvor.

Pengar eller en sak

Om du ska ge bort lös egendom, som till exempel pengar, en bil, möbler eller smycken, är ett gåvobrev bevis på att gåvan har getts. Det ger också möjlighet att villkora den.

En bostadsrätt

Om gåvan är en bostadsrätt krävs ett skriftligt gåvobrev enligt lag. Annars kan inte bostadsrättsföreningen besluta om medlemskap. Du kan också ställa villkor för gåvan.

En fastighet

Om du ska ge bort en fast egendom behöver du ett skriftligt gåvobrev som uppfyller lagens krav. Annars blir gåvan inte giltig. Det behövs också för att söka lagfart hos Lantmäteriet.

Så går det till

Få ett juridiskt dokument på 10 minuter. Våra jurister finns tillgängliga hela vägen via chatt eller telefon.

Svara på frågor

Dyker något upp under tiden, kan du alltid pausa och återuppta senare.

Gåvobrevet skapas direkt

Baserat på dina svar, skapas ett anpassat gåvobrev. Du betalar inget förrän det är klart.

Välj hur du vill få det

Du kan antingen ladda ner och skriva ut det själv, eller välja att få det utskrivet och hemskickat.

Gör en gåva tydlig och trygg.

Josefine Frisk
Chefsjurist

När det som varit mitt ska bli ditt är det viktigt att upprätta ett gåvobrev. Då kan du också ställa upp vissa villkor för gåvan, som till exempel att den ska vara mottagarens enskilda egendom eller få rätten att fortsatt nyttja en fastighet efter den givits bort.

För gåva av en fastighet eller bostadsrätt är ett gåvobrev också ett krav.

Tänk på! I vissa fall behöver gåvobrevet kompletteras. Om mottagaren av gåvan ska utfärda ett skuldebrev som ersättning för gåvan rekommenderar vi att upprätta ett skuldebrev. Det kan också finnas anledning att skriva ett testamente, äktenskapsförord eller samboavtal i samband med att man ger eller får en gåva.

Utmärkt!

Juridik på ett språk du förstår

Vi sköter det krångliga. Allt du behöver göra är att berätta hur du vill ha det. Sen översätter vi din vilja till juridiskt korrekta formuleringar.

Vanliga frågor & svar

Hittar du inte svar på din fråga? Du kan alltid kontakta våra jurister för ett gratis inledande samtal.

Ett gåvobrev skapar trygghet för både givare och mottagare. Därför är det, oavsett om lagen kräver det eller inte, alltid klokt att upprätta ett gåvobrev när man ska ge bort något värdefullt.

Genom ett gåvobrev kan man också villkora en gåva på olika sätt. Man kan till exempel införa villkor om enskild egendom som bidrar till större ekonomisk trygghet för ens barn, eller reglera om man vill att gåvan ska utgöra förskott på ett arv. Dessutom kan ett gåvobrev utgöra ett viktigt bevisdokument till stöd för att en viss gåva faktiskt har skett.

En gåva behöver inte registreras för att bli giltig. Makar som vill att en gåva mellan dem ska gälla mot givarens borgenärer, måste dock registrera gåvan hos Skatteverket. Kravet på registrering har endast betydelse för makarnas för­hållande till borgenärerna. Mellan makarna är gåvan bindande även om den inte har registrerats. Mellan sambor är detta inte möjligt dock.

Det beror på vad det är som ska ges bort. Om det gäller fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt, krävs ett skriftligt gåvobrev undertecknat av både givare och mottagare för att gåvan ska bli giltig.

För annan lös egendom än bostadsrätt, såsom pengar, bilar eller klockor, krävs som regel inte ett skriftligt gåvobrev för att gåvan ska bli giltig mellan givare och mottagare. Däremot kan det behövas för att gåvan ska kunna registreras, till exempel hos Skatteverket. Även i de fall ett gåvobrev inte är ett krav för gåvans giltighet, är det alltid är klokt att upprätta ett gåvobrev om det är något värdefullt som ska ges bort.

Gåvoskatten är avskaffad i Sverige sedan den 1 januari 2005. Utgångspunkten är alltså att man inte behöver betala skatt för en gåva – oavsett hur mycket gåvan är värd. Däremot kan gränsen mellan vad som är en gåva och vad som anses vara skattepliktig inkomst i vissa fall vara svår att dra.

Vid gåva av en fastighet kan mottagaren vidare behöva betala stämpelskatt, om gåvomottagaren tar över ett lån eller betalar något för gåvan. För den som tar emot en gåva gäller att man som gåvomottagare tar över de skatteförpliktelser som följer med gåvan. Man kan säga att man träder i gåvogivarens skattemässiga situation. Det betyder till exempel att gåvomottagarens eventuella skyldighet att betala vinstskatt vid en framtida försäljning av gåvan beräknas med utgångspunkt i gåvogivarens anskaffningsvärde.

Ja, som huvudregel är det inga problem att ge bort en del av en fastighet. Bestämmelser i andra handlingar med koppling till fastigheten, såsom samäganderättsavtal, gåvobrev eller testamente, kan dock begränsa rätten för en delägare att fritt överlåta sin del av fastigheten.