Skriv ditt äktenskapsord online 1 195 kr

Få ett juridiskt korrekt äktenskapsförord med vår digitala tjänst. Svara på några frågor, ladda ner direkt eller välj att få det hemskickat. Du betalar inget förrän allt är klart.
Äktenskapsförord i 3 steg

Få ett kvalitetssäkrat äktenskapsförord på 10 minuter. Dyker det upp frågor, svarar våra jurister i chatt eller telefon.

1. Svara på enkla frågor

Dyker något upp under tiden, kan du alltid pausa och återuppta det senare.

2. Ditt äktenskapsförord skapas direkt

Baserat på dina svar, skapas ett personligt anpassat och juridiskt korrekt äktenskapsförord. Du betalar först när allt är klart.

3. Välj hur du vill få det

Du kan antingen ladda ner och skriva ut det själv, eller välja att få det utskrivet och hemskickat.

Så blir det giltigt

För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt måste vet vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda.

Skriv ut

Du kan också välja att få det utskrivet och hemskickat för 295 kr.

Skriv under

Dokumentet ska skrivas under av båda parter.

Registrera

När det är undertecknat ska det registreras hos Skatteverket.

Vissa saker vill man inte dela på.

Josefine Frisk
Chefsjurist

Bestäm vad som ska hända om ni skulle gå skilda vägar. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni på förhand välja vilken av er egendom som ska eller inte ska ingå i en bodelning om ni skiljer er eller någon dör.

Ni kan skriva ett äktenskapsförord innan eller när som helst under ett äktenskap.

Tänk på!
Ett äktenskapsförord reglerar endast frågan om vad som ska vara enskild egendom mellan er, inte vem som ska ärva om ni dör. För att reglera frågor om arv behöver du skriva ett testamente.

Utmärkt!

Juridik på ett språk du förstår

Vi sköter det krångliga. Allt du behöver göra är att berätta hur du vill ha det. Sen översätter vi din vilja till juridiskt korrekta formuleringar.

Vanliga frågor & svar

Hittar du inte svar på din fråga? Du kan alltid kontakta våra jurister för ett gratis inledande samtal.

Ett äktenskapsförord är en skriftlig handling som reglerar vad som ska hända med två gifta personers egendom när deras äktenskapet tar slut – antingen till följd av skilsmässa eller på grund av någon av dom går bort.

I äktenskapsförordet bestämmer man att vissa eller alla tillgångar ska vara makarnas enskilda egendom. Det innebär i praktiken att den andra maken inte får rätt till hälften av den egendomens värde när en bodelning ska ske på grund av att äktenskapet tar slut.

Ja! Ett äktenskapsförord kan skrivas både strax före och under äktenskapet. Om man redan är gifta när äktenskapsförordet upprättas, gäller det från och med den dag då det skickas in till Skatteverket. Ett äktenskapsförord mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det skickas in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks.

Ja, ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket. Skatteverket registrerar äktenskapsförordet i äktenskapsregistret.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna.

När äktenskapsförordet är upprättat och undertecknat ska det registeras hos Skatteverket. Om man redan är gifta när äktenskapsförordet upprättas, gäller det från och med den dag då det ges in till Skatteverket. Ett äktenskapsförord mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks.