Skriv ett skuldebrev online SEK 795

Få ett juridiskt korrekt skuldebrev med vår digitala tjänst. Allt du behöver göra är att svara på några frågor. Du betalar inget förrän allt är klart.

Vill du hellre få personlig hjälp av en jurist? SEK 2,985

Boka ett telefonmöte så hjälper vi dig att upprätta ditt skuldebrev till fast pris.

Boka möte

Vad gäller skulden?

Ett skuldebrev fungerar som ett kvitto för den som lånat ut pengar, och som ett bevis för att någon har en skuld. Våra dokument är framtagna av jurister och anpassade för olika situationer.

Olika kontantinsatser

Ett skuldebrev gör det tydligt vad som gäller om ni betalat olika stora delar av kontantinsatsen till er bostad.

Låna eller låna ut pengar

Om du ska låna eller låna ut pengar, eller om en skuld uppstått, gör ett skuldebrev det tydligt hur pengarna ska betalas tillbaka.

Så går det till

Skriv ett skuldebrev snabbt och enkelt. Dyker det upp några frågor, svarar en jurist i chatten eller via telefon.

Svara på frågor

Dyker något upp under tiden, kan du alltid pausa och återuppta senare.

Skuldebrevet skapas direkt

Baserat på dina svar, skapas ett juridiskt korrekt skuldebrev. Du betalar inget förrän det är klart.

Välj hur du vill få det

Du kan antingen ladda ner och skriva ut det själv, eller välja att få det utskrivet och hemskickat.

Ibland behöver vi finnas där för någon ekonomiskt.

Josefine Frisk
Chefsjurist

Då är det bra att upprätta ett skuldebrev. Det gör det tydligt för båda hur stor skulden är och vilka villkor som gäller för den.

Om du och din partner ska köpa en bostad ihop där en betalar mer i kontantinsats, behöver ni ett skuldebrev tillsammans med ett samboavtal eller äktenskapsförord som gör att den som betalat mer i kontantinsats får tillbaka sina pengar om ni skulle separera.

Det kan också underlätta och fylla en viktig funktion i andra situationer där en skuld uppstått.

I skuldebrevet framgår t.ex. lånebeloppet, eventuell ränta, hur skulden ska betalas tillbaka och vilka som är låntagare och långivare.

Utmärkt!

Juridik på ett språk du förstår

Vi sköter det krångliga. Allt du behöver göra är att berätta hur du vill ha det. Sen översätter vi din vilja till juridiskt korrekta formuleringar.

Vanliga frågor & svar

Du kan också kontakta våra jurister för ett gratis inledande samtal.

Ett skuldebrev, som ibland också kallas för revers, är ett skriftligt dokument som reglerar, och kan tjäna som bevis för, ett visst skuldförhållande mellan två eller flera parter. Ett skuldebrev innehåller också information om den aktuella skulden och vilka villkor som gäller för den.

I skuldebrevet kan man till exempel reglera tidpunkter för återbetalning, vad som ska gälla i fråga om ränta och vad som ska hända om betalning inte sker i rätt tid.

När skulden som skuldebrevet avser är betald i sin helhet, bör skuldebrevet lämnas till den som fullgjort sin skuld, så hen kan se till att skuldebrevet makuleras.

Om personen som har en skuld, ska göra delbetalningar eller betala ränta innan skulden är slutbetald, bör det antecknas på skuldebrevet när sådan betalning har skett. Man bör alltid få ett kvitto när någon form av betalning eller har gjorts. Skriv på kvittot vad betalningen avsåg, när betalning gjordes samt hur stor betalningen var.

En borgenär är en person som har en innestående rätt att få betalt från någon annan, till exempel på grund av man har lånat ut pengar eller sålt någonting utan att ha fått betalt.

En person som istället har en skuld till någon annan, till exempel på grund av att man har lånat pengar eller köpt en tjänst som man inte betalt för, kallas för gäldenär.

När det finns flera låntagare till ett lån är låntagarna enligt huvudregeln solidariskt betalningsansvariga i förhållande till långivaren. Det innebär att långivarna svarar en för alla och alla för en, och att var och en av dem är lika mycket ansvariga för att långivaren får tillbaka sina pengar. Det betyder i praktiken att långivaren vid behov kan kräva vem som helst av låntagarna på hela den lånade summan.

Vill man inte att solidariskt betalningsansvar ska gälla, måste man avtala med långivaren om att betalningsansvaret ska vara utformat på ett annat sätt.