Livslång dokumentförvaring SEK 1,999

Viktiga papper ska förvaras på en säker plats. Vi hjälper dig med livslång förvaring av testamente och andra juridiska handlingar. Du kan alltid lägga till förvaring när du upprättar ett dokument via oss, eller beställa det i efterhand.
3 anledningar till testamentsförvaring

Dokumentförvaring är en extra trygghet. Det innebär att ditt testamente inte förstörs eller försvinner, och att det kommer fram till rätt person när det är dags.

Det riskerar inte att försvinna

Ditt testamente riskerar inte att tappas bort eller försvinna på grund av yttre omständigheter. Det förvaras i ett brandsäkert kassaskåp.

Det kan inte förstöras

För en del är det en trygghet att veta att ingen kan hitta det eller riva det, om arvslagarna är mer till förmån för den som hittar det.

Det kommer fram till rätt person

Dina anhöriga får omgående reda på att det finns ett testamente och slipper bli oense över oklarheter. Det hamnar också hos rätt person när det är dags.

Så går det till

När du skriver ett juridiskt dokument via vår tjänst får du frågan om att lägga till livslång förvaring till en engångskostnad

Upprätta ditt dokument

När du är klar får du frågan om du vill lägga till livslång dokumentförvaring.

Skriv under

Du får dokumentet utskrivet och hemskickat för påskrift och eventuell bevittning.

Skicka in

Du skickar in det via post till förvaringen enligt instruktionerna du får av oss.

Juristen förklarar

Josefine Frisk
Chefsjurist

Testamente och andra viktiga handlingar ska som huvudregel finnas i original för att kunna användas. Vad för nytta har ditt dokument om det inte kommer till användning?

Genom livslång förvaring slipper du riskera att det tappas bort eller förstörs, och det ingår även en bevakningstjänst som säkerställer att det kommer fram till rätt person när det är dags!

Vanliga frågor & svar

Här hittar du svar på frågor om dokumentförvaringen.

För att inte riskera att det tappas bort, eller förstörs. För en del är det en trygghet att veta att ingen kan hitta det och riva det, om arvslagarna är mer till förmån för den som hittar det. Ett

förvarat testamente är också en säkerhet för anhöriga som omgående får reda på att det fanns ett testamente som gör att de inte behöver bli oense över oklarheter.

Ditt testamente, om du förvarar det, bevakas per automatik mot Skatteverkets dödsfallsregister. På så sätt kan man man kan känna sig säker på att det kommer fram och kommer till användning när man går bort.

Vi samarbetar med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF). De förvarar och bevakar dokumentet i ett brandsäkert kassaskåp vilket innebär en säker, neutral och oberoende

förvaring. Det förvaras fysiskt på deras kontor på Upplagsvägen 1, 117 43 Stockholm.

Det går att göra ändringar till en hanteringsavgift.

I paketet ingår utskrift som klarar lång förvaringstid, livslång förvaring, bevakningstjänst och en guide med information om bevittning och förvaring. Du betalar en gång, och får förvaring och bevakning av dina handlingar livet ut. I priset ingår upp till 10 dokument om totalt 40 sidor, som du skickar in vid ett och samma tillfälle.

Syftet bakom tjänsten är att hjälpa dig att förvara originalhandlingar, som utgör värdehandlingar, på ett tryggt och säkert sätt. För att kunna göra det, behöver du skicka in de fysiska originalhandlingarna per post. Om du har flera exemplar av originalhandlingar kan du välja om du vill skicka in alla, eller behålla något exemplar.